جذب کارآموز طراحی نقشه تاسیسات مورد تایید نظام
جذب کارآموز طراحی نقشه تاسیسات مورد تایید نظام

جذب کارآموز طراحی نقشه تاسیسات مورد تایید نظام

@page1182203

جذب کارآموز طراحی نقشه تاسیسات

جذب کارآموز طراحی نقشه تاسیسات مورد تایید نظام

گیلان
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

آشنا با نرم افزار اتوکد

نوع همکاری : پروژه ای
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق -مهندسی عمران -مهندسی مکانیک -مهندسی معماری -