استارتاپ بارآن
استارتاپ بارآن

استارتاپ بارآن

@page1176382

Frontend (Vue JS)

استارتاپ بارآن

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
7 ماه قبل

پیش نیازها:
HTML,CSS
JS
Git (مزیت محسوب میشود)

مواردی که طی دوره کارآموزی یاد خواهید گرفت:
Vue JS
RESTful API
TypeScript

استخدام پس از دوره کارآموزی و تعهد یکساله

حقوق پرداختی 5,000,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)-

Backend (Laravel)

استارتاپ بارآن

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
7 ماه قبل

پیش نیازها:
آشنایی اولیه با PHP و مفاهیم شی گرایی
آشنایی اولیه با دیتابیس‌های رابطه‌ای
آشنا بودن با مفاهیم وب، سرور، برنامه نویسی، وب سایت و وب اپلیکیشن
تجربه کار با فریمورک Laravel (مزیت محسوب میشود)

مواردی که طی دوره کارآموزی یاد خواهید گرفت:
برنامه نویسی PHP
فریمورک Laravel
کوئری زدن در Postgresql

استخدام پس از کارآموزی و تعهد یکساله

حقوق پرداختی 5,000,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)-