پردیس رشد ایرانیان
پردیس رشد ایرانیان

پردیس رشد ایرانیان

@page1173788

پروژه‌های رشدی

پردیس رشد ایرانیان

خراسان رضوی
·
سایر
·
9 ماه قبل

پردیس رشد ایرانیان از تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه‌مند به همکاری در قالب پروژه‌های رشدی دعوت به‌عمل می‌آورد.

نوع همکاری : پروژه ای
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: پزشکی-مهندسی کشاورزی علوم دامی -مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات -علوم و صنایع غذایی -داروسازی -شیمی (محض و کاربردی) -ریاضی -فیزیک -تکنولوژی تولیدات گیاهی -تکنولوژی تولیدات دامی -مهندسی کشاورزی -مهندسی منابع طبیعی-مهندسی برق -مهندسی صنایع -مهندسی عمران -

کارآموزی

پردیس رشد ایرانیان

خراسان رضوی
·
سایر
·
9 ماه قبل

پردیس رشد ایرانیان از تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه‌مند به همکاری در قالب‌های ذیل دعوت به‌عمل می‌آورد.

پروژه‌های رشدی
پروژه‌های کسر از خدمت
کارآموزی
پایان نامه

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کشاورزی علوم دامی -مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات -دکتری پیوسته بیوتکنولوژی -شیمی (محض و کاربردی) -فیزیک -مهندسی کشاورزی -مهندسی برق -مهندسی کامپیوتر -مهندسی مکانیک -مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) -مهندسی مواد -مهندسی کشاورزی -مهندسی مخابرات -مهندسی شیمی -