دانشگاه لرستان

تخصیص ۱۱۸ درصد اعتبار برای دانشگاه لرستان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تخصیص ۱۱۸ درصدی اعتبارات دانشگاهی در لرستان گفت: استان لرستان در جذب اعتبارات دانشگاهی نسبت به دیگر استان‌ها پیشرو است.