دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

@page1171450

🔴 درخشش دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مسابقه « سازه های ماکارونی راندمانی» دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مسابقه بزرگ و پرهیجان « سازه های ماکارونی راندمانی» ویژه دانشگاه های شمالغرب کشور که بمیزبانی دانشگاه سهند و با حضور مسئولین دانشگاه صنعتی سهند، مسئولین بنیاد ملی نخبگان، جمع کثیری از دانشجویان، در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۲ با شرکت ۳۲ دانشگاه و ۴۶ تیم برگزار شد، 2 تیم از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اقتدار کامل مقامهای اول و دوم این مسابقات مهم را بخود اختصاص دادند.