گروه صنعتی فیدار سپند
گروه صنعتی فیدار سپند

گروه صنعتی فیدار سپند

@page1170952

جذب نیروی برنامه ریزی

گروه صنعتی فیدار سپند

قم
·
مدیریت محصول
·
12 ماه قبل

گروه صنعتی فیدار سپند از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارشناس برنامه ریزی
دارای یکی از مدرک های کارشناسی مهندسی صنایع،مدیریت صنعتی،ریاضی یا فیزیک
سابقه کار الزامی نیست
حداکثر سن تا 35 سال
ساعت کار : 8 الی 18
شنبه تا پنج شنبه به صورت حضوری

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند