شرکت فرآوری و ساخت
شرکت فرآوری و ساخت

شرکت فرآوری و ساخت

@page1165572

کارآموز برق

شرکت فرآوری و ساخت

گیلان
·
مهندسی
·
11 ماه قبل

شرکت فرآوری و ساخت فعال در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در استان گیلان شهر رشت،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز رشته برق
آشنا با مباحث و دروس رشته برق
حداکثر 35 سال
آشنا با نرم افزار آفیس
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز مکانیک

شرکت فرآوری و ساخت

گیلان
·
مهندسی
·
11 ماه قبل

شرکت فرآوری و ساخت فعال در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در استان گیلان شهر رشت،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز رشته مکانیک
آشنا با مباحث و دروس رشته مکانیک
حداکثر 35 سال
آشنا با نرم افزار آفیس
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز مکانیک

شرکت فرآوری و ساخت

گیلان
·
سایر
·
11 ماه قبل

شرکت فرآوری و ساخت فعال در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در استان گیلان شهر رشت،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز رشته مکانیک
آشنا با مباحث و دروس رشته مکانیک
حداکثر 35 سال
آشنا با نرم افزار آفیس
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز حسابداری

شرکت فرآوری و ساخت

گیلان
·
حسابداری و مالی
·
11 ماه قبل

شرکت فرآوری و ساخت فعال در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در استان گیلان شهر رشت،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز رشته حسابداری
آشنا با مباحث و دروس رشته حسابداری
حداکثر 35 سال
آشنا با نرم افزار آفیس
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز صنایع

شرکت فرآوری و ساخت

گیلان
·
مهندسی
·
11 ماه قبل

شرکت فرآوری و ساخت فعال در حوزه تولید قطعات خودرو واقع در استان گیلان شهر رشت،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز رشته صنایع
آشنا با مباحث و دروس رشته صنایع
حداکثر 35 سال
آشنا با نرم افزار آفیس
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: