مجموعه تبلیغاتی نفس
مجموعه تبلیغاتی نفس

مجموعه تبلیغاتی نفس

@page1164080

آموزش بازاریابی

مجموعه تبلیغاتی نفس

قم
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

خوش برخورد
آشنا به کلیات بازاریابی
علاقه مند آموزش
خوش صحبت
خلاق
منظبط

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند