شرکت نیکان فولاد آرتا
شرکت نیکان فولاد آرتا

شرکت نیکان فولاد آرتا

@page1150011

کارشناس فروش

شرکت نیکان فولاد آرتا

قم
·
فروش
·
1 سال قبل

- تمامی فعالیتهای منتهی به فروش محصولات فروشگاه

- افزایش فروش با ایجاد ارتباط موثر با مشتریان

- تسلط کامل به بازار آهن و محصولات و نیازمندی های مشتریان جهت ارائه مشاوره به مشتریان

- مجموعه اقدامات لازم و همکاری های تیمی برای آماده سازی زیر ساخت های مرتبط با فروش

- رعایت کردن تمام فرایندهای فروش و انجام تمام مراحل به صورت دقیق و کمک در جهت بهبود آن

- پاسخگویی به مشتریان طبق استاندارد های تعیین شده

نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : آقا