نماینده بیمه
نماینده بیمه

نماینده بیمه

@page1146328

جذب نماینده بیمه باران

نماینده بیمه

قزوین
·
بازاریابی
·
7 ماه قبل

فن بیان قوی
روابط اجتماعی بالا
ترجیحا کار فروش و بازاریابی کرده باشد
و....

حقوق پرداختی 50,000,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: پزشکی-بینایی سنجی -مهندسی بهداشت حرفه ای -مدیریت بیمه -کاردانی امور بیمه -مهندسی کامپیوتر -زبان و ادبیات فارسی -