ادمین کانال ایتا
ادمین کانال ایتا

ادمین کانال ایتا

@page1143500

ادمین کانال ایتا

ادمین کانال ایتا

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
11 ماه قبل

آشنایی با اصول تولید محتوا
آشنایی کامل با بلاگری و طرز صحبت با کاربران

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : آقا