کارخانه تولیدی رهام لاستیک
کارخانه تولیدی رهام لاستیک

کارخانه تولیدی رهام لاستیک

@page1141715

جذب نیروی مهندسی

کارخانه تولیدی رهام لاستیک

قم
·
منابع انسانی
·
12 ماه قبل

شرکت رهام لاستیک با شرایط زیر اقدام به جذب نیروی جدید می کند:

-کارشناس و مهندسی پلیمر
-مهندس مکانیک در خصوص کنترل کیفیت
-مدیریت مالی و حسابدار

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند