شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش
شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش

شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش

@page1139262

مدیربرنامه مدیرعامل

شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش

خراسان رضوی
·
روابط عمومی
·
10 ماه قبل

شرکت توسعه فردی تکاملی باش در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-مدیربرنامه جهت برنامه ریزی کارهای مدیرعامل
روابط عمومی بالا
دقیق و با نظم
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
ترجیحا دارای مدرک مرتبط با رشته روانشناسی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: روانشناسی (گرایش بالینی) -روانشناسی -روانشناسی عمومی-روانشناسی مشاوره-

بازاریاب تلفنی دورکار(کل کشور)

شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش

خراسان رضوی
·
بازاریابی
·
10 ماه قبل

شرکت توسعه فردی تکاملی باش در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-بازاریاب تلفنی به صورت دورکار از کل کشور
فن بیان عالی
آشنا با ترفندهای فروش تلفنی
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
ترجیحا دارای مدرک مرتبط با رشته روانشناسی

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: روانشناسی (گرایش بالینی) -روانشناسی -روانشناسی عمومی-روانشناسی مشاوره-

بازاریاب حضوری

شرکت توسعه فردی و سازمانی تکاملی باش

خراسان رضوی
·
بازاریابی
·
10 ماه قبل

شرکت توسعه فردی تکاملی باش در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-بازاریاب حضوری
فن بیان عالی و روابط عمومی بالا
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن 30 سال
ترجیحا دارای مدرک مرتبط با رشته روانشناسی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: روانشناسی (گرایش بالینی) -روانشناسی -روانشناسی عمومی-روانشناسی مشاوره-