فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان
فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

@page1132664

بازاریاب حضوری آقا

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

اصفهان
·
بازاریابی
·
10 ماه قبل

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان واقع در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-بازاریاب حضوری
روابط عمومی و فن بیان عالی
تسلط به صحبت حضوری و تلفنی
آشنایی با مباحث فروش و بازاریابی
آشنایی نسبی با مباحث و تاسیسات ساختمانی
حداکثر 30 سال سن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: حسابداری -کارشناسی حسابداری -کاردانی حسابداری -مهندسی عمران -مهندسی معماری -مدیریت -روانشناسی -عمران-مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-روانشناسی عمومی-روانشناسی مشاوره-حسابداری بازرگانی-چند رسانه ای-

نیروی فروش خانم

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

اصفهان
·
فروش
·
10 ماه قبل

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان واقع در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-نیروی فروش
روابط عمومی و فن بیان عالی
تسلط به صحبت حضوری و تلفنی
آشنایی با مباحث فروش
آشنایی نسبی با مباحث و تاسیسات ساختمانی
حداکثر 30 سال سن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: حسابداری -کارشناسی حسابداری -کاردانی حسابداری -مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مدیریت -روانشناسی -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-روانشناسی عمومی-روانشناسی مشاوره-حسابداری بازرگانی-

مسئول انبار آقا

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

اصفهان
·
مدیریت
·
10 ماه قبل

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان واقع در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-مسئول انبار
آشنایی با مباحث حسابداری و مدیریتی انبار
حداکثر سن 30 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: کارشناسی حسابداری -مهندسی صنایع -مدیریت -حسابداری بازرگانی-

نیروی اداری خانم

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان

اصفهان
·
امور اداری
·
10 ماه قبل

فروشگاه کلینیک ساختمانی متحدان واقع در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-نیروی اداری
آشنایی با مباحث اداری
روابط عمومی بالا
حداکثر 30 سال سن
آشنایی نسبی با مباحث تاسیسات ساختمانی و عمران

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: حسابداری -کاردانی امور حسابداری -کارشناسی حسابداری -مهندسی صنایع -مهندسی عمران -مهندسی معماری -مدیریت -خدمات امور اداری -عمران-مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-حسابداری بازرگانی-چند رسانه ای-