شرکت آرمان نگار اسپادان
شرکت آرمان نگار اسپادان

شرکت آرمان نگار اسپادان

@page1128646

استخدام کارشناس صنایع-مهندس صنایع

شرکت آرمان نگار اسپادان

اصفهان
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

تسلط نسبی به مفاهیم ارزیابی کار و زمان
تسلط نسبی به مجموعه آفیس علی الخصوص نرم افزار اکسل
روابط عمومی مناسب
دارای روحیه کار تیمی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مدیریت صنعتی -مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین-مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین-مدیریت صنعتی_تولید و عملیات-