استارتاپ بلوم
استارتاپ بلوم

استارتاپ بلوم

@page1125412

مدیر محصول (Product ManagerI)

استارتاپ بلوم

قم
·
مدیریت محصول
·
1 سال قبل

ما در کارآموزی به دنبال مهارت ها و افراد خبره نیستیم، ما به هم تیمی هایی که به رشد و یادگیری علاقه مند هستند نیاز داریم
هم تیمی ما باید:
فرد پیگیری باشد
فرد خوش ذوقی باشد
فرد اکتیو و فعالی باشد
فرد سخت کوشی باشد
اهل مطالعه باشد
اهل کسب تجربه باشد
سریع و چابک باشد
خوش اخلاق باشد
و تجربه کار تیمی را نیز داشته باشد

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: