مجتمع تراش نورعلی
مجتمع تراش نورعلی

مجتمع تراش نورعلی

@page1123760

کارشناس کنترل کیفیت

مجتمع تراش نورعلی

تهران
·
تولید
·
12 ماه قبل

مجتمع تراش نورعلی واقع در شهرک صنعتی پایتخت استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
آشنا با کنترل کیفیت خط تولید و مباحث تراشکاری
حداکثر 30 سال سن
دارای روحیه تیمی و رشد انگیزه برای پیشرفت و کسب تجربه
ترجیحا دارای مدرک مهندسی مکانیک و یا مدرک مرتبط با آن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

تراب کار

مجتمع تراش نورعلی

تهران
·
تولید
·
12 ماه قبل

مجتمع تراش نورعلی واقع در شهرک صنعتی پایتخت استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
آشنا با دستگاه تراب
حداکثر 30 سال سن
دارای روحیه تیمی و رشد انگیزه برای پیشرفت و کسب تجربه
ترجیحا دارای مدرک مهندسی مکانیک و یا مدرک مرتبط با آن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

تراشکار

مجتمع تراش نورعلی

تهران
·
تولید
·
12 ماه قبل

مجتمع تراش نورعلی واقع در شهرک صنعتی پایتخت استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
آشنا با دستگاه های تراشکاری
حداکثر 30 سال سن
دارای روحیه تیمی و رشد انگیزه برای پیشرفت و کسب تجربه
ترجیحا دارای مدرک مهندسی مکانیک و یا مدرک مرتبط با آن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

CNC کار

مجتمع تراش نورعلی

تهران
·
تولید
·
12 ماه قبل

مجتمع تراش نورعلی واقع در شهرک صنعتی پایتخت استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
آشنا با دستگاه های CNC
حداکثر 30 سال سن
دارای روحیه تیمی و رشد انگیزه برای پیشرفت و کسب تجربه
ترجیحا دارای مدرک مهندسی مکانیک و یا مدرک مرتبط با آن

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند