شرکت شلنگ های مسلح قم
شرکت شلنگ های مسلح قم

شرکت شلنگ های مسلح قم

@page1122122

جذب نیرو در خط تولید

شرکت شلنگ های مسلح قم

قم
·
منابع انسانی
·
12 ماه قبل

شرکت شلنگ های مسلح قم،در خط تولید جدید خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارشناس پلیمر
-مهندسی مکانیک در خصوص تضمین و کنترل کیفیت
-مدیریت مالی و حسابداری

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: حسابداری -کاردانی امور حسابداری -کارشناسی حسابداری -کاردانی حسابداری -مهندسی مکانیک -مهندسی پلیمر -طراحی و مهندسی پلیمر -شیمی پلیمر-مکانیک خودرو-مکانیک-