تاریخ دان
تاریخ دان

تاریخ دان

@page1119650

ویدئوی زیبا از اصفهان سال 1353👌


معنی تهران=دامنه گرم

ته:گرم +  ران: دامنه

در مقابل 
شم:سرد  +  ران:دامنه

ریشۀ نام تهران و شِمیران:
(ته: گرم + ران: دامنه)  در مقابل  (شم: سرد + ران: دامنه)

تهران یعنی دامنۀ گرم در مقابل شمران یا شمیران به معنی دامنۀ سرد.

پیشوندهای ته، جه و قـَه به معنای گرم هستند. مانند تهران، جَهرُم و قَـهاوند.
امّا شِم، سِم و زِم به معنای سرد هستند؛ مانند: شِمران، سِمیرُم، زمستان و زمین.
این پیشوندها امروزه دیگر کاربرد ندارند؛ بسیاری از پیشوندها و پسوندهای فارسی کهن امروزه فراموش شده­اند. مانند اَ در  اَمرداد و اَنوشیروان.

برخی دیگر تهران را تغییر شکل یافته «تهرام» به معنای منطقۀ گرمسیر دانسته‌اند، در مقابل شمیرام یا شمیران که منطقۀ سردسیر است و همچنین عدّه‌ای بر این باورند که سراسر دشت پهناوری که امروز تهران بزرگ خوانده می‌شود در میان کوه‌های اطراف، گود به نظر می‌رسید و بدین سبب «ته ران» نام گرفت.

image

کلوپ بازی، سال ۱۳۷۳

image

'نقاشی غم‌انگیز مرگ داریوش سوم'

🔹نقاشی کمیاب زیر توسط یک نقاش اروپایی حدود ۱۳۰ سال پیش، ماجرای غم‌انگیز مرگ آخرین پادشاه هخامنشی به تصویر کشیده شده است و هم‌اکنون در آرشیو کتابخانه نیویورک آمریکا نگهداری میشود. در این نقاشی اسکندر بهمراه ارتش متجاوزش بر بالای پیکر بی‌جان داریوش سوم (۳۳۰ پیش ازمیلاد) ایستاده‌اند‌ و نظاره‌گر جسد شاه ایران هستند.

🔸در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، داریوش با وجود شکستهایی که از اسکندر متحمل شد، هنوز مأیوس نشده و درصدد بود قشون جدیدی در ماد تجهیز کند و به جنگ برود؛ اما با خیانت یک ایرانی به سرانجام‌ نرسید و کشته شد. این شخص خائن بسوس ساتراپ باختر نام داشت که برادرزاده داریوش سوم محسوب می‌شد. در منطقه دامغان امروزی، بسوس که از تعقیب اسکندر مطلع شده بود، داریوش سوم را به قتل رساند و خود را بعنوان اردشیر پنجم، شاه ایران معرفی کرد. اسکندر وقتی به بالین آخرین پادشاه هخامنشی رسید با احترام جسد او را به پارس فرستاد و پس از تعقیب و گریزی طولانی بسوس را نیز یافته و به قتل رساند.

image