پرشین تابلو تابان
پرشین تابلو تابان

پرشین تابلو تابان

@page1115488

مونتاژ تابلو برق

پرشین تابلو تابان

خراسان رضوی
·
رسانه
·
5 ماه قبل

مونتاژ تابلو برق فشار متوسط

حقوق پرداختی 2,000,000 تومان
نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند