کمک حال
کمک حال

کمک حال

@page1110637

برای یک فرصت کاری (پاره وقت) نیازمند همکار دانشجو از دامغان و بندرعباس هستیم. لطفا برای ما پیام بگذارید


انجام امور اداری در یاسوج

کمک حال

کهگیلویه و بویراحمد
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

متعهد ، پیگیر و مسئولیت پذیر. علاقمند به مراجعه به ادارات سازمانها و دانشگاه ها و انجام امور اداری

حقوق پرداختی 2,000,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

انجام امور اداری در تهران

کمک حال

تهران
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

متعهد و مسئولیت پذیر، علاقمند به مراجعه به ادارات سازمانها و دانشگاهها و انجام امور اداری

حقوق پرداختی 2,000,000 تومان
نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

کارآموز انجام امور اداری در بندرعباس

کمک حال

هرمزگان
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

متعهد و مسئولیت پذیر، علاقمند به انجام امور اداری و مراجعه به ادارات سازمان ها و دانشگاه ها،

حقوق پرداختی 2,000,000 تومان
نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند