شرکت کاوشگران آبخیز دشت مشهد
شرکت کاوشگران آبخیز دشت مشهد

شرکت کاوشگران آبخیز دشت مشهد

@kavoshgaranAbkhizdashtmashad

نیروی اجرایی فضای سبز

شرکت کاوشگران آبخیز دشت مشهد

خراسان رضوی
·
کشاورزی
·
2 سال قبل

آشنا به نگهداری فضای سبز و یا مسلط به RS ,GIS
در صورت رضایت جذب خواهد شد

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند