#creativework 4 پست

——
lifgrow
‌ نحوه فکر کردن نباید محدود باشه همیشه راه دیگه ای وجود خواهد داشت ، حتی اگه اون راه معمولی نباشه🧠 ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
#artoftheday #creativity #illustration #artistoninstagram #motivation #inspiration #growth #artistsoninstagram #drawingofinstagram #illustrationartists #drawing #visualartists #visual #drawings #creative #visualart #minimalistart #psychology #minimalist #creativeart #artists #creativework #art #feelings #creators #artistsofinstagram #selfdevelopment #minimalistartwork #minimalistartist #photoshop

image

——
lifgrow
سازماندهی کنید و بعد اولویت بندی کنید ✍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌
#artoftheday #creativity #illustration #artistoninstagram #motivation #inspiration #growth #artistsoninstagram #drawingofinstagram #illustrationartists #drawing #visualartists #visual #drawings #creative #visualart #minimalistart #psychology #minimalist #creativeart #drawingoftheday #artists #creativework #art #feelings #creators #artistsofinstagram #selfdevelopment #minimalistartwork #minimalistartist

image

——
نوشتن یک راه فرار است.
این کار کمک میکنه تا ذهنتون رو باز کنید و بفهمید چه احساسی دارید👌🧬 ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
#artoftheday #creativity #illustration #artistoninstagram #motivation #inspiration #growth #artistsoninstagram #drawingofinstagram #illustrationartists #drawing #visualartists #visual #drawings #creative #visualart #minimalistart #psychology #minimalist #creativeart #drawingoftheday #artists #creativework #art #feelings #creators #artistsofinstagram #selfdevelopment #minimalistartwork #minimalistartist

image