#challenge 1 پست

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

چالش اول دانشجویانه به سبک زندگی دانشجویی اختصاص داشت. در این چالش اعضای دانشجویانه در لینکدین و اینستاگرام شرکت کردند

جزئیات نتایج، پیشنهادات دانشجویانه و فیلم قرعه‌کشی را در این لینک می‌توانید ببینید

🌐
https://daneshjooyaneh.com/0146

🎓 آموزه‌های ناب توانمندسازی 🎓

با بازنشر این پست دانش را گسترش دهید

#دانشجو #دانشجویان #دانشجویی #دانشجویانه #دانشگاه #چالش #مسابقه #موبایل #حمام #سبک_زندگی #ایده #lifestyle #challenge #daneshjooyaneh

image