شرکت مهندسی استیمان گستر پویا
شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

@esteemangostar

حسابداری

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

قم
·
حسابداری
·
2 سال قبل

دقت
نظم
پشتکار
علاقمند به پیشرفت و یادگیری

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

دیجیتال مارکتر

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

علاقه
پشتکار
دقت
نظم

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

کارشناس فروش

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

قم
·
فروش
·
2 سال قبل

علاقمند به فروش
علاقمند به یادگیری
پیگیر و مسئولیت پذیر

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مديريت بازرگاني-مدیریت مالی MBA-

طراح مدار

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

قم
·
مهندسی
·
2 سال قبل

علاقمند به کار تیمی و یادگیری
اشنایی نسبی با نرم افزار های طراحی
اشنایی با مبانی و اصول

نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق -مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق مخابرات-مهندسی برق گرایش مخابرات-

حسابداری

شرکت مهندسی استیمان گستر پویا

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

اشنایی با اصول حسابداری
علاقمند به کار
با پشتکار و دقیق و منظم

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: حسابداری -کاردانی امور حسابداری -کارشناسی حسابداری -کاردانی حسابداری -