خبری

🔴 آسمان ۱۵ کشور در خاورمیانه کلیر شده است!


⭕️ سخنگوی ارتش اسرائیل: تلاش می کنیم از رسیدن پهپاد های ایران به اسرائیل جلوگیری کنیم
اما هشدار می‌دهیم که نمی تونیم جلوی همه پهپاد هارو بگیریم


آماده جنگ هستین؟ 🚀