روندسافت

تولید محتوای متنی و سئو شده

روندسافت

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

متعهد، آشنا به نگارش، روحیه تحقیق و پژوهش، علاقه‌مند به یادگیری و صبور

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

کارشناس تبلیغات کلیکی و بنری

روندسافت

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

متعهد، آشنا به نگارش، روحیه تحقیق و پژوهش، علاقه‌مند به یادگیری و صبور

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

کارشناس تبلیغات سوشال

روندسافت

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

متعهد، آشنا به نگارش، روحیه تحقیق و پژوهش، علاقه‌مند به یادگیری و صبور

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

سئو

روندسافت

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

متعهد، آشنا به نگارش، روحیه تحقیق و پژوهش، علاقه‌مند به یادگیری و صبور

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

سئو

روندسافت

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

سئو، کارشناس تبلیغات سوشال، کارشناس تبلیغات کلیکی و بنری، تولید محتوای متنی و سئو شده
مسئولیت‌ها و مهارت‌ها
متعهد، آشنا به نگارش، روحیه تحقیق و پژوهش، علاقه‌مند به یادگیری و صبور

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند