حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

@International_law

'عدالت نباید فروشی باشد !'
سیستم حقوقی ترافعی به طور سنتی به دلیل جذابیت هنجاری آن مورد ستایش قرار می گیرد و به نوعی از حقوق فردی حمایت کرده ، اجرای یکسان، بی طرفانه و منسجم قانون را تضمین می کند. مهمتر از همه، ساختار رقابتی آن کشف حقیقت را هم از نظر حقایق و هم از نظر تفسیر صحیح قانون ، تسهیل می کند. در عین حال، وکالت به عنوان یک کالا خرید و فروش در بازار تخصیص می‌یابد! هر چه شخص بیشتر بپردازد، وکالت حقوقی بهتری دریافت می‌کند.عدالت حقوقی نباید برای فروش باشد. اگرچه اکثر مردم این موضوع را غیر قابل بحث می دانند، اما تقریباً هیچ کس این واقعیت را به چالش نمی کشد که وکالت حقوقی (یعنی وکلا و منابع قانونی مورد نیاز برای وکالت) - یکی از مهم ترین اجزای سیستم های حقوقی معاصر ، در بازار آزاد معامله می شود.
ابراهیم فرزین

image

همه چیز در مورد 'دیوان بین المللی دادگستری' ' ICJ'


ایران همچنان در لیست سیاه 'FATF'
همانطور که شفاف سازی در داخل چندان طرفدار ندارد ! این که سود حاصل از فروش منابع کشور در چه مصارفی صرف شده و چه سازمان و اشخاصی به این منابع دسترسی دارند و بسیاری موارد دیگر ! گویا در عرصه بین الملل نیز این امر چندان مورد توجه نیست. اما در حوزه بین الملل این امر متفاوت با حوزه داخلی یک دولت است. تبعات سنگین عدم قبول شرایط و تعهدات برخی کنوانسیون های مشترک جهانی نظیر 'FATF' ، مستقیما باعث آسیب به اقتصاد ، اعتبار و در نهایت مردم یک دولت خواهد شد.امروز اما ایران بیشتر از هر زمانی به برقراری ارتباط و آشتی با دنیا نیاز دارد. می توان نقطه شروع آن را با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) آغاز کرد و یا همان همیشگی : انزوا در جامعه ایی که ارتباط یعنی پیشرفت ...
#ایران #fatf #ارتباط #شفاف_سازی

image

"دنیای امروز دنیای اعتبار و ارتباط است ، نه جنگ و آشوب"
سیاست خارجی را دنبال کننده اهداف و منافع یک ملت ، در عرصه بین الملل می دانیم. به عبارت دیگر سیاست خارجی باید برای تامین منافع داخلی و کمک به مردم ، اهداف خاصی را مشخص و دنبال کند. بدون شک کل کل های سياسی و نظامی هیچ زمان به منافع یک کشور و مردم آن کمک نخواهد کرد. عبارت ابرقدرت با آشوب و هدایت گروه های خاص در سایر ملت ها نیز محقق نخواهد شد. چرا که مدت هاست این امر منسوخ شده و در دنیای مدرن تنها این قدرت اقتصادی و ارزش پول یک کشور است که آن را لایق ابرقدرت شدن خواهد کرد.
تمرکز بر جنگ طلبی، آشوب و هرج مرج در سیاست خارجی ، در بلند مدت نتیجه ایی جز نابودی یک ملت به دنبال نخواهد داشت.
#جنگ #انتقام #ایران #آمریکا #حوثی

image