هپاسکو

کارآموز مهندس برق یا مکانیک

هپاسکو

تهران
·
مهندسی
·
2 سال قبل

نیازمند دانش حداقلی در حوزه برق صنعتی و کنترل کیفی

نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند