طنز دانشجویی
طنز دانشجویی

طنز دانشجویی

@HaveFunTogether

image

این بابا خودشم عاشق کاراکتر خودش شده 😂


خلاصه ای از زندگی دانشجویی پسرا 😁


اساتید وقتی برگه های امتحانی رو تصحیح میکنن:

image