تجارت الکترونیک 1
تجارت الکترونیک 1

تجارت الکترونیک 1

@Business1

فعالیت آنلاین

تجارت الکترونیک 1

اصفهان
·
سایر
·
2 سال قبل

مسولیت پذیری
داشتن پشتکار

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند