استارتاپ استودیو عقیق
استارتاپ استودیو عقیق

استارتاپ استودیو عقیق

@AqiqCity

اگر به دنبال راه اندازي استارتاپ هستيد ، اين دوره به شما كمك خواهد كرد كه با مفاهيم استارتاپ و موارد زير آشنا شده و حركت موفق تري داشته باشيد:
🔸مسير توسعه ايده تا محصول
🔹مسير تامين مالي
🔸تيم سازي
🔹روشهاي اعتبارسنجي
🔸مفهوم ام وي پي و روشهاي ساخت آن
🔹ابزارهاب ساخت ام وي پي
🔸تناسبهاي استارتاپي
🔹استراتژي هاي موتورهاي رشد استارتاپها

❇️ لينك ثبت نام :
https://evnd.co/hszka

image