گروه مشاوره آکو
گروه مشاوره آکو

گروه مشاوره آکو

@Akoedu

مشاور تحصیلی

گروه مشاوره آکو

البرز
·
آموزش و تدریس
·
2 سال قبل

روحیه کار تیمی
مسئولیت پذیر
رشته دبیرستان نظری

حقوق پرداختی 500,000 تومان
نوع همکاری : چهار ماه کارآموزی
جنسیت : خانم