مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ
مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

@AGoodCMO

⬛️قرار بوده بادام باشد اما کنجد از آب در امده!

image

یه کمپین هالوینی

image
image
image
image
image

⬛️ چرا نسل این میلیاردرها منقرض نمی شه!؟
به نظرتون، داشتن مخاطب باعث پایداری این ها در بازار میشه؟

نظرتونو برام کامنت کنید

image