انجمن علمی معماری و هنر دانشگاه شهاب‌دانش
انجمن علمی معماری و هنر دانشگاه شهاب‌دانش

انجمن علمی معماری و هنر دانشگاه شهاب‌دانش

@shdu_arct

🔵 انجمن علمی معماری و هنر دانشگاه شهاب دانش برگزار می‌کند.

🖥️ مجموعه وبینار معرفی رشته‌های معماری و هنر در مقطع کارشناسی‌ارشد

#وبینار_دوم

رشته: معماری منظر

🗣️ سخنران: مهندس محمدحسن سواری
📆 تاریخ: چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹
🕖 ساعت: ۱۹ الی ۲۰

🌐 لینک ورود به وبینار:
https://vc.shdu.ac.ir/saarctmeeting2/

©️ @shdu_arct

image

🔵 انجمن علمی معماری و هنر دانشگاه شهاب دانش برگزار می‌کند.

🖥️ مجموعه وبینار معرفی رشته‌های معماری و هنر در مقطع کارشناسی‌ارشد

#وبینار_اول

رشته: طراحی شهری

🗣️ سخنران: مهندس سمیه بزرگ‌زاده
📆 تاریخ: چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹
🕕 ساعت: ۱۸ الی ۱۹

🌐 لینک ورود به وبینار:
https://vc.shdu.ac.ir/saarctmeeting1/

©️ @shdu_arct

image