انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد قم
انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد قم

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد قم

@sap_auq

💢تاریخچه روانشناسی 💢
میدونستی ویلهم وونت اولین کسی بود که آزمایشگاه روانشناسی تاسیس کرد 😍
✍و‌ هزاران داستان دیگه که تو تاریخ روانشناسی رخ داده تا ما بتونیم ازشون برای دنیای بهتر استفاده‌ کنیم🌱

💥با تیم ما همراه باش تا بدونی دنیای روانشناسی چه خبره!!💥
💢تاریخچه روانشناسی 💢
میدونستی ویلهم وونت اولین کسی بود که آزمایشگاه روانشناسی تاسیس کرد 😍
✍و‌ هزاران داستان دیگه که تو تاریخ روانشناسی رخ داده تا ما بتونیم ازشون برای دنیای بهتر استفاده‌ کنیم🌱

💥با تیم ما همراه باش تا بدونی دنیای روانشناسی چه خبره!!💥
‼️لایک و کامنت یادت نره😉‼️

image
image
image
image
image