تست روانشناسی
تست روانشناسی

تست روانشناسی

@psychology_Challenge

جادوگر یا چهره دلربا؟

چه چیزی را در این تصویر می بینید؟ اگر چهره را مشاهده میکنید شما احتمالاً فردی آرام و قابل دسترس هستید. مردم اغلب با شما احساس راحتی میکنند و مشکلات خودشان را با شما در میان میگذارند. این برای این است که که شما فردی دلسوز هستید.

در کنار همه ی این ها شما می‌توانید جادوگری را که عصایی را در دست دارد ببینید. این بدان معنی است که شما در تمام تلاش ها و کارهای خود فردی جاه طلب هستید. شما می خواهید که در هر کاری که در دست دارید بهتر از هر کس دیگری باشید. داشتن آرزوهایی بلند و به نوعی دست نیافتنی خوبه ولی اجازه ندهید که ایده ساختن آنها شما را از بین ببرد.

image