13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

کارآموز حسابداری

نیازمند کار

اصفهان
·
حسابداری و مالی
·
18 روز قبل

کارآموز تمام وقت حسابداری بعد از کارآموزی استخدام 3-ماه بدون حقوق و بعد حقوق پایه

نوع همکاری : تمام وقت
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: حسابداری -کاردانی امور مالی و مالیاتی -مديريت بازرگاني-حسابداری بازرگانی-مدیریت بازرگانی-مالی-مدیریت مالی-