13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

کارآموز مرکز نوآوری

شرکت شبکه نوآفرینی پلنت

تهران
·
توسعه کسب و کار
·
2 ماه قبل

-داشتن روحیه کار تیمی؛
-صبر و حوصله بالا ؛
-آموزش پذیری ؛
-ماجراجو؛
-مشتاق رشد کردن؛
-آشنایی با wordpress ، بیمه و اکوسیستم استارتاپی مزیت محسوب می‌شود.
در پایان این دوره با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:
-کلیات بیمه
-چگونگی کسب‌وکارهای استارتاپی
-کلیات طراحی پروسه‌های استارتاپی
-تست ایده
-چگونگی موفقیت کسب‌وکارها
-مدل کسب وکار
-مفاهیم مربوط به اسکرام و اجایل
-آشنایی با فضای نوآوری
بعد از اتمام دوره دو ماه چه اتفاقی برای کارآموز خواهد افتاد :
-قطع همکاری (برای حالتی که متناسب با شخصیت اون فرد موقعیتی نداشته باشیم یا نتوانیم باهاش کار کنیم) ؛
-ملحق شدن به یکی از ایده‌ها به عنوان عضو تیم (برای افرادی که ریسک پذیر نیستند ولی یک مهارت مشخص دارند)؛
-ملحق شدن به یکی از ایده‌ها به عنوان کوفاندر (برای کسانی که توانایی دارند و ریسک پذیری هم دارند) ؛
-درایور یکی از ایده‌ها (برای کسانی که توانایی رهبری دارند)؛
-ملحق شدن به تیم مرکز رشد پلنت (برای کسانی که توانایی مدیریت چندین کار به طور همزمان را دارند و مهارت‌های لازم برای تبد‌یل ایده به mvp را دارند).

نوع همکاری : دو ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند