پوریا داوودی
شیمی آلی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب }
4 ماه قبل  قبل

وقتی 2 سال پیش فرندز ریونیون (Friend, The Reunion) رو دیدم، گفتم تو نباید پیر شی لعنتی! حالا باورم نمیشه از دنیا رفتی مرد ...
دیگه چجوری فرندز ببینم؟
روحت شاد
#متوی_پری
#friends

image