🔴 فوق ستاره انگلیسی پیروز نبرد الکلاسیکو!
📌رئال مادرید توانست با درخشش جود بلینگهام،ستاره انگلیسی خود پیروز الکلاسیکو باشد

image