رفع مشکل سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۸ به قبل

🔷️همانگونه که اطلاع دارید، در یکی دو سال گذشته با عطف به نامه‌ی معاون وقت وزیر علوم، تسهیلاتی رفاهی و آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌ای که در دوره‌ی کرونا برای امور آموزشی خود به مشکل برخورده بودند، در نظر گرفته شد که یکی از مهم‌ترین‌های آن، امکان حذف ترم بدون سنوات بود. تا سال گذشته تعیین سنوات مجاز در اختیار دانشگاه‌های کشور بود اما متاسفانه امسال با بخشنامه جدید صندوق رفاه و سیاست وحدت رویه در کل کشور، این امکان از دانشگاه گرفته شد و در مقایسه با سالیان قبل، دانشجویان سنواتی به ناگهان متوجه متضررشدن خود شدند.

🔷️اما با پیگیری‌های بعمل آمده از معاونت دانشجویی و مساعدت معاونت آموزشی و مصوبه کمیسیون موارد خاص در هفته گذشته، این امکان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) ورودی‌های ۹۸ به قبل، فراهم آمده است که اگر از حذف ترم بدون احتساب در دوران کرونا استفاده نکرده‌اند، بتوانند به صورت تسهیل شده (۳ مرحله و تماما در سامانه سس) درخواست خود برای در نظر گرفته نشدن یک ترم تحصیلی خود را ارائه و پس از اتمام درخواست، با تخفیفی در افزایش قیمت‌های رفاهی مواجه شوند: برای مثال دانشجوی ترم ۹ دکتری، در صورت محرز شدن شرایط استفاده از این امکان، ترم ۸ تلقی شده و غیرسنواتی به حساب خواهد آمدو دانشجوی ترم ۱۱ دکتری ترم ۱۰ تلقی شده و افزایش ۵برابری قیمت‌ها به ۲ برابر برای آنها تبدیل خواهد شد و برای ترم ۱۳، ۷ برابر شدن قیمت ها به ۵برابر تبدیل خواهد شد.

🔷️شرایط استفاده از تسهیلات فراهم شده به شرح زیر است:

۱. در نیم‌سال دوم ۹۸ از حذف ترم بدون احتساب یا مرخصی تحصیلی بدون احتساب، استفاده نکرده باشید.
۲. پروپوزال شما در نیم‌سال انتخابی تصویب نشده باشد.
۳. در نیم‌سال انتخابی ثبت‌نام در کلاس نداشته باشید.
۴. در نیم‌سال انتخابی آزمون جامع نداشته باشید.
۵. شما فقط برای یکی از نیم‌سال‌ها می‌توانید درخواست حذف ترم دهید.
🆔 @shirazUN