اگر می خواهید در زندگی فردی و سازمانی موفق تر از گذشته عمل کنید علاوه بر مهارتهای سخت، برای توسعه و تقویت مهارتهای نرم سرمایه گذاری کنید.
مهارت های سخت، به توانایی های قابل آموزش در کلاس درس، دانشگاه، یادگیری بصورت آزاد، مطالعه و ... می گویند و در واقع همان تخصص، دانش فنی و مهارتی است که شما برای انجام کار به آن نیاز دارید اما مهارت های نرم یا مهارت های درون فردی (انسانی) به نحوه ارتباط و تعامل شما با سایر افراد در محیط کسب و کار بر می گردد. داشتن مهارت های نرم در کنار مهارتهای سخت شما را به نیروی شایسته تری تبدیل خواهد کرد.

مهارت‌های نرم شامل موارد زیر می‌شود:
تطبیق‌پذیری
ارتباطات
مصالحه
اندیشه خلاق
قابلیت اعتماد
رهبری
گوش دادن
اخلاق کاری
همکاری در تیم
مثبت‌اندیشی
مدیریت زمان
انگیزه حل مسئله
اندیشه انتقادی
حل و فصل تنازعات
مذاکره

image