🔴▪️ پنج نوع مشتریان ناراضی

🔸 شناخت مشتریان ناراضی و برخورد مناسب با آنها، یکی از وظایف اصلی هر مدیر و کارشناس بازاریابی است.

🔸 برای مدیریت بهتر مشتریان ناراضی، باید انواع این قبیل مشتریان را بشناسید تا بتوانید رفتارتان را مطابق با شخصیت آنها، تنظیم کنید:

1️⃣ مشتری ناراضی صبور:
معمولا از صحبت کردن با شرکت درباره نارضایتی و دلایل آن خودداری می‌کند، چون فکر می‌کند این کار فایده‌ای ندارد. وظیفه شما در قبال این دسته از مشتریان ناراضی، پرسیدن سوالات جزئی برای رسیدن به دلیل اصلی نارضایتی‌شان است.

2️⃣ مشتری ناراضی تهاجمی:
نارضایتی و شکایتش را بدون هیچ تعارفی و معمولا با عصبانیت زیاد به شما اعلام می‌کند. در برخورد با این دسته از مشتریان، باید صبور باشید و از برخورد تهاجمی با آنها خودداری کنید. اجازه بدهید اول با داد زدن یا روش‌های دیگر، عصبانیت‌شان را خالی کنند. سپس با ادب و احترام ولی خیلی محکم دلایل نارضایتی‌شان را بپرسید

3️⃣ مشتری ناراضی سطح بالا:
مشتری اصلی شرکت است که به هر دلیلی از عملکرد شرکت ناراضی‌ است. از دست دادن این دسته از مشتریان ناراضی، ضربه سنگینی به شرکت می‌زند. بهتر است برای مدیریت نارضایتی این دسته از مشتریان، افراد یا واحد مخصوصی را در نظر بگیرید و نارضایتی آنها را خیلی سریع برطرف و جبران کنید

4️⃣ مشتری همیشه ناراضی:
مشتری است که همواره در حال شکایت از شرکت است و مرتب با شما تماس می‌گیرد تا شکایتش را مطرح کند. در برخورد با این دسته از مشتریان ناراضی هم باید صبور باشید، ولی اگر تاثیر چندانی روی فروش‌تان ندارند، از آنها خیلی محترمانه بخواهید که از رقبای‌تان خرید کنند

5️⃣ مشتری ناراضی انتحاری:
مشتری است که بدون داشتن دلیلی مشخص، از شما ناراضی است. در حقیقت می‌خواهد با شکایت بی‌دلیل، از شما اخاذی کند. این دسته از مشتریان ناراضی در حقیقت دنبال پاسخ قانع‌کننده از طرف شما نیستند و فقط می‌خواهند با گرفتن چیزی از شما، سراغ یک شرکت دیگر بروند. در برخورد با این نوع از مشتریان ناراضی، به هیچ وجه باج ندهید و با ارائه پاسخ‌های مستدل، درخواست او را قاطعانه ولی محترمانه رد کنید.