محمد جواد پورکاظمی
 عاشق دنیای تکنولوژی
4 ماه قبل  قبل

انواع زبان‌های برنامه نویسی
زبان‌های برنامه نویسی بسته به کاربرد، نوع اجرا و پیچیدگی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از این دسته بندی‌ها، رتبه بندی زبانهای برنامه نویسی براساس میزان نزدیک بودن به زبان انسان (انگلیسی) است. بر همین اساس هر زبان برنامه نویسی در یکی از دو گروه سطح بالا و سطح پایین قرار می‌گیرد.
زبان‌های برنامه نویسی سطح پایین
زبان‌های سطح پایین اولین زبانهایی بودند که کدنویسی با آنها رواج یافت. این زبانها بسیار نزدیک به زبان ماشین (صفر و یک) هستند، به طور مستقیم با پردازنده رایانه ارتباط دارند و به همین دلیل می‌توان با استفاده از آن‌ها دستورات پایه ای برنامه نویسی را اجرا کرد. مانند زبان ماشین (Machine Languages) و زبان اسمبلی (Assembly Languages).
زبان‌های برنامه نویسی سطح بالا
زبان‌های سطح بالا برای انسان بیشتر قابل فهم‌ هستند زیرا از دستوراتی شبیه کلمات انگلیسی برای دستورالعمل‌های خود استفاده می‌کنند. دلیل اصلی به وجود آمدن زبانهای برنامه نویسی سطح بالا، راحت‌تر کردن فرایند کدنویسی برای برنامه نویسان بوده است. برخی از این زبانها عبارتند از سی، سی پلاس پلاس، سا شارپ ، جاوا ، پایتون و ......