محمد جواد پورکاظمی
 عاشق دنیای تکنولوژی
4 ماه قبل  قبل

برای شروع میریم سراغ اینکه برنامه نویسی چیست؟
به بیان ساده، برنامه نویسی یعنی نوشتن دستوراتی که یک سیستم هوشمند مانند کامپیوتر آن را درک کند. از آنجایی که کامپیوتر تنها نوع داده صفر و یک را متوجه می‌شود اما به کارگیری این زبان برای انسان بسیار دشوار است، به برنامه نویسی نیاز داریم. برای توسعه و اجرای برنامه در کامپیوتر از یک زبان واسط استفاده می‌شود که به آن زبان برنامه نویسی گفته می‌شود. برنامه نویسی به معنی تبدیل دستورالعمل‌های کامپیوتر به فرمی است که یک ماشین می‌تواند آن را درک کند.وقتی برنامه نویس کد را مینویسد این کد توسط کامپایلر یا مترجم به زبان کامپیوتر ترجمه شده و دستورات ما اجرا میشود.