ریحانه فرهادی
حسابداری دانشگاه شیراز }
4 ماه قبل  قبل

هزینه‌هام واگعی و درآمدم کیکه 🤦🏻‍♀️

#واگعیه_یا_کیکه؟