13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔆چگونه به بی‌حالی پایان دهیم؟ (2021)
آیا تا دیروقت بیدار می‌مانید، با بی‌میلی برنامه‌های تلویزیونی را نگاه می‌کنید و خبرهای بد را زیر و رو می‌کنید، یا روزهایتان را با بدون ‌هدف و ‌برنامه می‌گذرانید؟ به گفته‌ی روانشناس سازمانی آدام گرنت، احتمال می‌رود که به بی‌حالی مبتلا شده باشید، ضعف روانی که بعد از ماه‌ها پاندمی همه‌ی ما با آن آشناییم. او عوامل اصلی بی‌حالی را تفکیک می‌کند و سه راه برای فرار از احساس بی‌تفاوتی نشان می‌دهد.