کارشناس محتوا

NFTopal

قم
·
نویسندگی و تولید محتوا
·
4 ماه قبل

۱. دست به قلم و نویسنده
۲. دارای روحیه‌ی تیمی
۳. دارای روحیه خلاق
۴. ۷ ساعت زمان کامل در روز

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم