رابطه با صداقت شروع می‌شود. این خشت اول است، چرا که عاشق بودن یعنی شریک شدن با همه‌چیز: رویاها، لغزش‌ها، و عمیق‌ترین هراس‌ها. بدون این حقایق، رابطه شکست خواهد خورد.

📙
#خوش‌شانس‌تر_از_همه_بودیم
✍🏻 #جورجیا_هانتر

image